بسوی تعالی | عکس روز نشنال جئوگرافیک

On the Way Up | National Geographic Photo of Day

هر روز صبح شانسی است از سوی همان روز. این حرف را عکاس این تصویر، Riyas Muhammed گفته است. این عکس زیبا در شهر دوبی در کشور امارات متحده ی عربی به ثبت رسیده. زیبایی عکس در این است که هرکدام از این انسان ها روز خود را متفاوت آغاز کرده اند و به دنبال ادامه ی آن می روند.
دیدگاه ها
account_circle
email
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

بسوی تعالی |

بسوی تعالی | عکس روز نشنال جئوگرافیک

On the Way Up | National Geographic Photo of Day

هر روز صبح شانسی است از سوی همان روز. این حرف را عکاس این تصویر، Riyas Muhammed گفته است. این عکس زیبا در شهر دوبی در کشور امارات متحده ی عربی به ثبت رسیده. زیبایی عکس در این است که هرکدام از این انسان ها روز خود را متفاوت آغاز کرده اند و به دنبال ادامه ی آن می روند.

یزدان مرشدزاده