در حال پرسه زدن | عکس روز نشنال جئوگرافیک

 On the Prowl | National Geographic Photo Of Day

این بار پلنگ راه راه آمریکایی در دام دوربین ما افتاده است. این پلنگ 33 پوند وزن دارد و غذای اصلی آن جوندگان و مارمولک ها می توانند باشد. این عکس توسط یک شکارچی و کشاورز بومی که در پارک ملی "پرووین " Peruvian زندگی می کند، گرفته شده است.
دیدگاه ها
account_circle
email
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

در حال پرسه زدن |

در حال پرسه زدن | عکس روز نشنال جئوگرافیک

 On the Prowl | National Geographic Photo Of Day

این بار پلنگ راه راه آمریکایی در دام دوربین ما افتاده است. این پلنگ 33 پوند وزن دارد و غذای اصلی آن جوندگان و مارمولک ها می توانند باشد. این عکس توسط یک شکارچی و کشاورز بومی که در پارک ملی "پرووین " Peruvian زندگی می کند، گرفته شده است.

الهه افهامی