مار سرزنده | عکس روز نشنال جئوگرافیک

No Withering Vine | National Geographic Photo of the Day

یک مار آسیایی تاک را در میان شاخ و برگ جنگل بارانی کارناتاکا می‌بینید. سر این مار اندکی از بدنش عریض تر و در قسمت بینی تیز است که آن را مشابه برگ سبزی می‌سازد. این شکل ظاهری به استتار مار آسیایی تاک در میان برگ ها کمک می‌کند. جالب است بدانید که جنگل کارناتاکا در شهر اگامب هند واقع شده است.
دیدگاه ها
account_circle
email
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

مار سرزنده |

مار سرزنده | عکس روز نشنال جئوگرافیک

No Withering Vine | National Geographic Photo of the Day

یک مار آسیایی تاک را در میان شاخ و برگ جنگل بارانی کارناتاکا می‌بینید. سر این مار اندکی از بدنش عریض تر و در قسمت بینی تیز است که آن را مشابه برگ سبزی می‌سازد. این شکل ظاهری به استتار مار آسیایی تاک در میان برگ ها کمک می‌کند. جالب است بدانید که جنگل کارناتاکا در شهر اگامب هند واقع شده است.

زينب شيرازی