نگهبان شب | Night Watch   " پیترو سورانو " ( Pietro Sorano ) عکاس این عکس می گوید : " در شبی مهتابی این درخت تنها ، مانند نگهبانی بر روی تپه ی " Pavullo nel Frignano " در ایتالیا ، قرار داشت و من به تنهایی آنجا ایستاده و محو شکوه آن شده بودم. بنابراین این عکس را از آن به ثبت رساندم ، نوری که بر روی درخت افتاده و پس زمینه ای از ستارگان ، هر دو در زیباتر شدن این تصویر نقش داشته اند. "
دیدگاه ها
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

نگهبان شب |

نگهبان شب | Night Watch   " پیترو سورانو " ( Pietro Sorano ) عکاس این عکس می گوید : " در شبی مهتابی این درخت تنها ، مانند نگهبانی بر روی تپه ی " Pavullo nel Frignano " در ایتالیا ، قرار داشت و من به تنهایی آنجا ایستاده و محو شکوه آن شده بودم. بنابراین این عکس را از آن به ثبت رساندم ، نوری که بر روی درخت افتاده و پس زمینه ای از ستارگان ، هر دو در زیباتر شدن این تصویر نقش داشته اند. "