نیشابور

در تمام طول سال اکثر ما مشغول زندگی، کار و… هستیم و هر روزمان با هیاهوی شهرنشینی آغشته شده، گاهی باید راهی طبیعت شد، در گوشه ای آرام گرفت و به دهکده ای رویایی رفت؛ دهکده ای بی نظیر درهمین نزدیکی  و با تمام وجود غرق در صفا و آرامش شد…

کمی آنطرف تر از شهر و دیار خود، بزرگ مردی شیفته  و عاشق ایران، عمر و دانش  خود را صرف ساخت دهکده ای می کند برای فراغت، لذت و آسایش هموطنانش؛ 

او بهترین ها را با چوبهای موجود در اطرافش می سازد و شهره جهانیان می شود. دهکده ای چوبین با طراحی  و مهندسی فوف العاده  و دارای کلیه امکانات.

کارناوال امروز به نیشابور می رود و برای ما از دهکده چوبین نیشابور می گوید.

همراه کارناوال شویم…

دهکده چوبین نیشابور
This is search results
در حال بارگذاری ...