نیومکزیکو

در یک بعد از ظهر آبان ماهی و آرام ، با ما پا به میان دشت‌های بوسکه دل آپاچی بگذارید .

از میان بوته‌های و صخره‌ها عبور کنید .

حال در نزدیکی تالاب بنشینید و دوربین خود را به دست بگیرید .

دقایقی دیگر …

شما خواهید توانست فریادهای فراموش نشدنی درنای شنزار را که از میان تالاب‌ها و چمن‌زارها عبور می‌کند ، به خاطر بسپارید .

و شکوه سپیدگون بازگشت گروه درناها را در پرتوان نارنجی رنگ غروب به تماشا بنشینید …

کارناوال شما را به گزارش تصویری این مهاجرت باشکوه دعوت می‌کند و سفری به دشت های بوسکه دل آپاچی خواهیم داشت و محو تصاویری زیبا از طبیعت در کنار این پرندگان می شویم .

This is search results
در حال بارگذاری ...