ساخت و ترمیم |Make and Mend   این عکس در " مکونگ دلتا " ( Mekong Delta ) منطقه ای در شهر " My Tho " در ویتنام به ثبت رسیده است. منطقه ای که مردم آن از راه ماهیگیری روزگار خود را سپری می کنند. عکاس این تصویر بی نظیر، " فام نای " ( Phạm Tỵ ) در اینباره می گوید : " آن ها بلافاصله بعد از یک روز ماهیگیری و برگشتن به ساحل، تور خود را پهن کرده، آن را بررسی و ترمیم می کنند، تا تور برای فردا صبح آماده باشد. " در واقع عکس، یکی از روزمره های این مردم را نشان می دهد. زنان و مردانی که باهم، تور ماهی گیری که برایشان نان را از آب می گیرد، ترمیم می کنند.
دیدگاه ها
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

ساخت و ترمیم | Make and Mend

ساخت و ترمیم |Make and Mend   این عکس در " مکونگ دلتا " ( Mekong Delta ) منطقه ای در شهر " My Tho " در ویتنام به ثبت رسیده است. منطقه ای که مردم آن از راه ماهیگیری روزگار خود را سپری می کنند. عکاس این تصویر بی نظیر، " فام نای " ( Phạm Tỵ ) در اینباره می گوید : " آن ها بلافاصله بعد از یک روز ماهیگیری و برگشتن به ساحل، تور خود را پهن کرده، آن را بررسی و ترمیم می کنند، تا تور برای فردا صبح آماده باشد. " در واقع عکس، یکی از روزمره های این مردم را نشان می دهد. زنان و مردانی که باهم، تور ماهی گیری که برایشان نان را از آب می گیرد، ترمیم می کنند.

مینا جعفری