شعله ور در شهر نور | Aglow in the City of Light   این عکس خیره کننده را " نااومی تراستی " ( Noemie Trusty ) در شهر نور، پاریس، ثبت کرده است. خورشید در راس هرم شیشه ای " Louvre Pyramid " قرار گرفته در حالی که آفتاب سوزان از میان آن عبور می کند. هر ساله میلیون ها گردشگر، از سراسر جهان به موزه لوور پاریس آمده و بعد از دیدن تابلوی معروف مونولیزا، از این هرم بی نظیر در حیاط موزه نیز، دیدن می کنند.
دیدگاه ها
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

شعله ور، در شهر نور |

شعله ور در شهر نور | Aglow in the City of Light   این عکس خیره کننده را " نااومی تراستی " ( Noemie Trusty ) در شهر نور، پاریس، ثبت کرده است. خورشید در راس هرم شیشه ای " Louvre Pyramid " قرار گرفته در حالی که آفتاب سوزان از میان آن عبور می کند. هر ساله میلیون ها گردشگر، از سراسر جهان به موزه لوور پاریس آمده و بعد از دیدن تابلوی معروف مونولیزا، از این هرم بی نظیر در حیاط موزه نیز، دیدن می کنند.