درخشش طلایی صبح | Morning's Golden Glow   حرکت شتر و صاحب آن در آب های رودخانه " یامونا " ( Yamuna ) با استفادده ار تکنیک ضد نور ، توسط " یامان ابراهیم " ( Yaman Ibrahim ) ثبت شده است. این رودخانه در شهر " آگرا " در هند و در نزدیکی تاج محل قرار دارد. عکس به تمام معنا هنرمندانه است ، انوار طلایی خورشید به لنز دوربین تابیده شده و در دورست ها تاج محل را به نمایش گذاشته است. این تصویر مورد مناسبی برای اثبات این جمله است که " هنگام طلوع و غروب خورشید ، عکس ها فوق العاده می شوند. "
دیدگاه ها
account_circle
email
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

درخشش طلایی صبح |

درخشش طلایی صبح | Morning's Golden Glow   حرکت شتر و صاحب آن در آب های رودخانه " یامونا " ( Yamuna ) با استفادده ار تکنیک ضد نور ، توسط " یامان ابراهیم " ( Yaman Ibrahim ) ثبت شده است. این رودخانه در شهر " آگرا " در هند و در نزدیکی تاج محل قرار دارد. عکس به تمام معنا هنرمندانه است ، انوار طلایی خورشید به لنز دوربین تابیده شده و در دورست ها تاج محل را به نمایش گذاشته است. این تصویر مورد مناسبی برای اثبات این جمله است که " هنگام طلوع و غروب خورشید ، عکس ها فوق العاده می شوند. "

مینا جعفری