موریتانی

اینجا یکی از قدیمی ترین کتابخانه های دنیا است ، جایی که وقتی میان کوچه و پس کوچه های ویران شده اش قدم می زنی ، بوی کتاب های کهنه و جلد های چرمی شان به مشامت خواهد رسید .

حس غریبی دارد این جا ، شاید به محض ورود لحظه ای حالت دگرگون شود ، نمی دانی به چه فکر کنی ، به این که چگونه این جا مآمن هزاران کتاب قدیمی و باستانی است یا این که چه بر سر شهر آمده و آن را متروک و ویران کرده است و یا این که چرا با این وجود هنوز عده ای در آن زندگی می کنند .

همراه ما بیایید ؛ با قطار دنیا گردی کارناوال این بار به آخرین پناهگاه کتاب های باستانی خواهیم رفت تا سر از راز و رمز این شهر عجین شده با تاریخ در بیاوریم .

شهری که بر سر بقاء با صحرا می جنگد و با این حال حاضر نیست دست از گنجینه هایش بکشد ، گنجینه هایی که کهن ترین و باستانی ترین کتب خطی واسلامی در دنیا هستند .

همراهمان بیایید امروز ، روز خاص و متفاوتی خواهد بود ؛ سفری شگفت انگیز در پیش خواهیم داشت ..

This is search results
در حال بارگذاری ...