ماسوله

از میان دود و خستگی شهر در می‌آییم و راه می‌افتیم به سمت دنیای مه و طراوت جنگل‌گون.

از کنار پهنه‌های سبز برنج‌کاری شده عبور می‌کنیم و اکسیژن خالص در ریه‌ها فرو می‌بریم و کم کم فرو می‌رویم در اعجاب سبز فومن.

جاده‌ها را با لذتی وصف ناشدنی و چشمانی بسته می‌توان طی کرد.

از پیچ و واپیچ کوه‌ها گذر می‌کنیم به امید دست یافتن بهشتی مغروق در مه.

بهشتی ماه‌سان بر دامان کوه و سرشار از صفا و صمیمیت توأمان طبیعت و مردمانش.

پیش از این کارناوال مفصل از ماسوله، ماه کوچک طبیعت فومن سخن گفته بود و این بار تنها از گردش یک روزه خود گزارشی و عکسی چند تهیه کرده.

می‌رویم سمت ماسوله

همراه با کارناوال باشید و در روستای زیبا و مه‌ناک ماسوله فرو بروید..

This is search results
در حال بارگذاری ...