پیدا کردن محل مناسبی برای عروسی هیچ گاه آسان نبوده، محلی که تا حد امکان نزدیک به رویای عروستان باشد.
اگر مکانی رویایی می خواهید و در نظرتان آسمان، دریا یا رنگ آبی ست، با ما به جرایر مالدیو بیایید.
اینجا پیمان عاشقان بر روی آب بسته می شود اما قدرتی به اندازه اقیانوس و ابدیتی به اندازه منظره پیش رویتان دارد، تا به آسمان …

عروسی در مالدیو www.karnaval.ir0
This is search results
در حال بارگذاری ...