لیمبورگ

در این جا هیچ نیست و همه چیز هست.

با این که ساخته شده از تیر آهن های فولادین و غول پیکر است اما فضای آرامش بخش آن الهام بخش بازدید کنندگان است.

از دور که به آن نزدیک می شوید تنها خطوطی را می بینید که ما بین آسمان و زمین محبوس شده است.

خطوط مبهم مستقیم آن، تصویری خیالی را در ذهن شما می نشاند.

کلیسایی که آرام بخش روح های خسته است.

و در میان تابش انوار خورشید محو شده است.

This is search results
در حال بارگذاری ...