هوبی

تصور مسیری در میان آبی رودخانه و قابی از سبزی باطراوت درختان پارک، اتفاقی‌ است بس خوشایند.

تصاویر پیش روی‌ شما، تصاویری هوایی از پلی چوبین و رویایی‌ در اعماق دره‌ای در پارک ملی شیزیگوآن، هوبی، در چین مرکزی است.

زمانی تنها راه دستیابی به این قسمت از رودخانه لاجوردی رنگ، قایق‌های پارویی پارک بود.

این مسیر چوبی در شیزیگوآن یک ماه پیش، در ماه می ۲۰۱۶ و در روز ملی آزادی کشور چین، جهت استفاده عمومی گشایش یافت.

دست در دستان کارناوال بنه و پای در راه.

قدم بگذار به مسیر سبز و آبی رویاها.

مسیر شناور چین
This is search results
در حال بارگذاری ...