خانه ی خورشید | عکس روز نشنال جئوگرافیک

 House of the Sun | National Geographic Photo of Day

آتش فشان "هالی کیلا"  Haleakalā یکی از آتش فشان های عظیم در هاوایی و در جزیره "مائویی" Maui می باشد.

بنا بر گفته عکاس این دره اغلب سال سبز است؛ اما چون در فصل های بهار  و تابستان مقدار قابل توجهی باران در این منطقه می بارد، اکنون مزین به این رنگ های چشم نواز شده است.

عکاس این عکس  "آرجی بریجز" RJ Bridges می باشد که بنا بر گفته خودش در زمان خاصی این تصویر را ثبت کرده است.

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

خانه ی خورشید |

خانه ی خورشید | عکس روز نشنال جئوگرافیک

 House of the Sun | National Geographic Photo of Day

آتش فشان "هالی کیلا"  Haleakalā یکی از آتش فشان های عظیم در هاوایی و در جزیره "مائویی" Maui می باشد.

بنا بر گفته عکاس این دره اغلب سال سبز است؛ اما چون در فصل های بهار  و تابستان مقدار قابل توجهی باران در این منطقه می بارد، اکنون مزین به این رنگ های چشم نواز شده است.

عکاس این عکس  "آرجی بریجز" RJ Bridges می باشد که بنا بر گفته خودش در زمان خاصی این تصویر را ثبت کرده است.

الهه افهامی