نقطه داغ

نقطه داغ

عکس روز نشنال جئوگرافیک
مشاهده تصویر در سایز بزرگ

نقطه داغ | عکس روز نشنال جئوگرافی 

Hot Spot | National Geographic Photo of Day

یک جنگلبان در حال بررسی گدازه‌های جدید ایجاد شده از کوه آتشفشانی نیاموراگیراست.

نیاموراگیرا فعال‌ترین کوه آتفشانی در آفریقاست و در پارک ملی ویرونگا در جمهوری دموکراتیک کنگو قرار دارد.

این قله سه هزار متری هر دو سال یک‌بار به شدت فوران می‌کند.

در پیش زمینه عکس بقایایی سولفوری از آخرین فوران کوه آتفشان را می‌بینید.

نقطه داغ | عکس روز نشنال جئوگرافی 

Hot Spot | National Geographic Photo of Day

یک جنگلبان در حال بررسی گدازه‌های جدید ایجاد شده از کوه آتشفشانی نیاموراگیراست.

نیاموراگیرا فعال‌ترین کوه آتفشانی در آفریقاست و در پارک ملی ویرونگا در جمهوری دموکراتیک کنگو قرار دارد.

این قله سه هزار متری هر دو سال یک‌بار به شدت فوران می‌کند.

در پیش زمینه عکس بقایایی سولفوری از آخرین فوران کوه آتفشان را می‌بینید.

نقطه داغ
4.16 7

 دیدگاه ها

تا کنون دیدگاهی برای این نوشته منتشر نشده است.

    پاسخ دهید

    موارد مشخص شده با * الزامی هستند.

    This is search results
    در حال بارگذاری ...