سفره هفت سین ، نماد عید نوروز

سفره هفت سین ، نماد عید نوروز

آداب و رسوم اقوام و ملل

چو خورشید تابان میان هوا           نشسته بر او شاه فرمانروا

جهان انجمن شد بر تخت او            شگفتی فرو مانده از بخت او 

به جمشید بر گوهر افشاندند          مران روز را «روز نو» خواندند

حکیم ابوالقاسم فردوسی

 

می شنوی ، هر لحظه نزدیک تر می شود ، صدای پای بهار را می گویم .

بهاری که با آمدنش گویی دنیا دگرگون می شود ، روح ها تازه می شود و سالی جدید آغاز …

خودت را آماده کن ، به استقبالش برو  و از راه رسیدنش را خوش آمد بگو ، نزدیک یک سال است که در راه است ، بساط یک میهمانی با شکوه را آماده کن …

با کارناوال همراه باشید .

هفت سین-karnaval.ir0
سفره ی هفت سین -katnaval.ir13

باز هم بهار …

باز هم بهار آمد ، باز هم با هر نفس بوی خوش طبیعت تازه متولد شده ، روح را نوازش می دهد .

به هر سو که نگاه می کنی همه در جنب و جوش اند ، همه می خواهند بهترین استقبال را از مسافرشان داشته باشند ؛

حتی درختان هم می خواهند شهر را آذین کنند ؛ با شکوفه های رنگی شان که نوید بخش یک زندگی جدید است …

تو هم آماده شو ، سفره ای را پهن کن و به دور آن بنشین و منتظر باش تا زمانی که بهار زنگ در خانه ات را بزند .

با یک سفره ی زیبا از او پذیرایی کن 

     سفره ی هفت سین

سفره ی هفت سین -katnaval.ir11
سفره ی هفت سین -katnaval.ir14

نوروز آمد …

چیزی تا از راه رسیدن نوروز باقی نمانده است ، آیینی که می آید تا نوید بخش زندگی و شروع یک سال جدید باشد .

نوروز از باستانی ترین اعیاد ما ایرانیان است که از گذشته تا به امروز ، هر چند گاهی دست خوش تغییرات شده اما اصالتش را همچنان حفظ کرده و هنوز اصلی ترین عید در میان ایرانیان است .

نوروز مصادف است با اولین روز از سال خورشیدی ایرانی یا همان اول فروردین ، جشنی که امروز ۱۳روز با آداب و رسوم خاصی آن را گرامی می دارند .

یکی از این آداب و رسومی که از قبل از فرارسیدن نوروز به خانه های ایرانی ها می آید و نوید بخش بهار است ، سفره ی هفت سین “ است .

اما فلسفه ی این رسم چیست !؟

چه تاریخی پشت آن است و …

امروز در کارناوال بر آن شدیم تا کمی تاریخ و فرهنگمان را بیشتر بدانیم

سفره ی هفت سین -katnaval.ir18

 خوان نوروز …

اگر به دل تاریخ و ایران باستان سفر کنیم ، خواهیم دید که ایرانیان اقوام سرزنده ای بودند و از هر مناسبتی استفاده می کردند که جشن بگیرند ، در کنار هم باشند و شکر خداوند را به جای بیاورند .

از میان  جشن های متعددی که در مناسبت های گوناگون برگزار می شد ، ۷ جشن جزو جشن های واجب محسوب می شدند و گرامی داشت آن ها اجتناب ناپذیر بود ؛ ۶ جشن ، جشن‌های گاهانبار یا سالگرد آفرینش‌های شش گانه بودند با نام های :

«مید یوزرم گاه» – جشن میانه بهار

«مید یوشم گاه» – جشن نیمه تابستان

«پیتی شهیم گاه» – سالگرد آفرینش زمین و فصل گردآوری غله

«ایا سرم گاه» – سالگرد آفرینش گیاه

«مید یاریم گاه» – سالگرد آفرینش چارپای مفید

«همسپد میدم گاه» – سالگرد آفرینش انسان

و اما جشن هفتم از اعیاد واجب در ایران باستان ، «نوروز» نام داشت . جشنی که هنوز به قوت خود باقی است و در ایران امروز هم از اعیاد واجب به حساب می آید . در برگزاری این جشن آداب رسوم خاصی رعایت می شد که برخی از آن ها امروز هم به جا آورده می شوند ؛ البته که دست خوش تغیراتی شده اند اما هنوز اصالت خود را حفظ کرده اند به سان سفره یا خوان هفت سین.

سفره ی هفت سین -katnaval.ir7

پیشینه ی سفره ی هفت سین در روزگاران گذشته

طبق مطالعاتی که در تاریخ ایران صورت گرفته است تا حدی تاریخچه ی این رسم مبهم است و پیشینه ای کهن برای سفره ی هفت سین به چشم نخورده است و گویا کهن تر از آن ” هفت شین “ ، ” هفت میم “ و یا ” هفت چین “ وجود داشته است که در گذر روزها دست خوش تغییرات شده وامروز هفت سین از آن باقی مانده است .

در مطالعه ی دوران صفوی تنها یک اشاره ی مبهم و تا حدی مشکوک به سفره ی هفت سین وجود داشته است ؛ اما بعد از آن حتی در شواهد قرن نوزدهم هم هیچ اشاره ای به سفره ی هفت سین نشده است و این ها تمام نشان از آن هستند که این فرهنگ یک رسم جوان است .

اما اگر سفره ی هفت سین امروزی را با معنا و مفهوم عناصر و اجزایش مورد بررسی قرار دهیم ، شاید بتواند قانعمان کند که این یک رسم برخاسته از دوران باستان است ؛ چرا که امشاسپندان و نمادهایشان در این سفره حضور دارند.
از طرف دیگر وجود عدد ۷ در نام این آئین ، از جایگاه تاریخی برخوردار است ، چرا که در آئین نوروزی در دوران ساسانیان با توجه به آن چه که در کتاب المحاسن و الاضداد (به عربی، منسوب به جاحظ) آمده است ، عدد ۷ اهمیت ویژه ای داشته است و به سبب همین ارزش ، مردمان دوران ساسانیان با فرا رسیدن عید نوروز ۷ دانه را بر ۷ ستون میکاشتند و یا آن که نانی از یکی از هفت غله ی موجود می پختند .

با توجه به تمام شواهدی که در تاریخ از وجود سفره ی هفت سین وجود دارد ؛ باوجود آن که اجزای آن ریشه در اعتقادات و فرهنگ باستانی ایران دارد  ؛ اما شکل گیری آن با سبک و سیاق امروزی و اجزای تشکیل دهنده ی  آن که با حرف « سین » به شکل امروز تشکیل می شوند، تا قرن بیستم میلادی در هیچ کتاب تاریخی دیده نشده است و این ها نشان دهنده ی آن است سفره ی هفت سین امروز که با آن به استقبال بهار و سال نو می رویم یک رسم نوظهور است .

تصویری از نقاشی  ملک الملک از سفره ی هفت سین 

سفره ی هفت سین -katnaval.ir22

هفت امشاسپندان

یکی از مواردی که با استناد به آن می توان سفره ی هفت سین را باستانی قلمداد کرد ، وجود امشاسپندان و نمادهایش در اجزای سفره ی هفت سین است که می گویند سفره یا خوان هفت سین را به پاس زنده نگه داشتن یاد آن برپا می کردند .

ایرانیان باستان بر این اعتقاد بودند که عقل مقدس که او را ” اهورامزدا ” یا “سپند مینو”  می نامیدند ، شش وزیر بزرگ با نام “امشاسپندان” داشته است

درواقع می توان این گونه بیان کرد که امشاسپندان شش فروزه ی اهورا مزدا بوده است که هر کدام معنا ، مفهوم و نماد مخصوص به خود را داشته اند ؛ اما در کل تنها بیانگر یک مفهوم مشترک بوده اند و آن قسمت کوچکی از عظمت خداوند به آدمی بوده است .

می گویند دلیل آن که خوان نوروز امروز هفت سین دارد ، همان نام “سپند مینو” است که با حرف « سین » آغاز شده است و بیانگر هفت نماد امشاسپندان است …

امشاسپندان که به معنای پاکان جاویدان است ،  هفت نماد دارد ؛ سنبل این نماد ها گل ها و یا درختانی است که به آن ها نسبت داده می شود  که از هر کدام از آن ها می توان در سفره های هفت سین چه گذشته و چه امروزی جست و جو کرد .

هفت امشاسپندان مقدس از این قرارند :

۱ – هرمزد ( اهورا مزدا) 

معنایش سرور دانا است . نمادش درخت مورد یا یاس زرد است ؛ درختی که همیشه سبز و خرم است و شاخه ای از آن را بر سر سفره ی نوروزی می گذاشتند .

۲- وهومن

مصداقی از اندیشه ی پاک است و یاس سفید تصویرگر آن است . شاخه ای از آن آذین گر سفره های نوروزی بوده است .

۳ – اردیبهشت
سومین روز از فروردین ، اردیبهشت نام دارد که نمادی است از پاکی و راستی . پاکی و راستی، آتش زننده ی تمام پلیدی ها و روشنگر است ، پس بر سفره ی نوروزی آتشدانی افروخته می گذاشتند . سنبل این نماد گل مرزنگوش که شاخه ای از آن زینت بخش خوان نوروزی بوده است .

۴ – شهریور

چهارمین روز از فروردین ماه شهریور نام دارد ؛ نامی که به معنای کشور جاودان است . این نماد از امشاسپند خدای فلزات و دادگری است .

۵ –  سپندارمزد

این نام متعلق به روز پنجم از فروردین ماه است و معنای عشق و پارسایی و نشانی از وفا و بردباری است . به پاس یاد این امشاسپند بیدمشک را بر سر خوان نوروز می نهادند .

۶ – خرداد 

ششمین روز از فروردین خورداد یا خوردات (هئوره تات) نام دارد و نشانی است از کامل بودن و بی کاستی و گل سوسن نماد آن است .

۷- امرداد

و اما آخرین امشاسپند امرداد (امرتات) نام دارد که حافظ گیاهان است و از این جهت همیشه به همراه خرداد (نگهبان آب) است . گل ویژه ی آن زنبق نام دارد .

سفره ی هفت سین -katnaval.ir13

تقدس عدد هفت در سفره ی هفت سین

عدد هفت نه تنها در میان ایرانیان باستان و حتی ایرانیان امروزی مقدس بوده است ، بلکه در بیشتر فرهنگ ها و ملل مختلف دیگر نیز جایگاه ویژه ای داشته است. تقدس عدد هفت در ایران باستان از آیین مهر یا میترا می آید و از آن جهت است که این عدد را ” امرداد ” می نامیدند ؛ نامی که به معنای جاودانگی و بی مرگی است .

به همین دلیل در سفره ی هفت سین ، هفت نماد از عناصر مختلف را بر می گزینند و بر خوان نوروز می گذراند .

به روایتی می گویند هفت سین ،نمادی از هفت دانه ی گیاهی است که در زمان ایرانیان باستان با آن سبزه ی نوروز را تهیه می کنند . این هفت دانه این ها هستند :

جو

ماش

عدس

ارزن

لوبیا

نخود

گندم

پیشینیان ما ، ۱۰ روز قبل از نوروز  از این هفت دانه سبزه می پروراندند و بر سر در خانه هایشان می نهادند و هر کدام که سبز تر و پربار تر می شد ، آن را نشان پرمحصولی آن دانه می دانستند و از این جهت این عدد را نشانی از فال نیک و خوش یمنی می دانستند .

مصداق این تقدس و جایگاه ویژه ی عدد ۷ را می توان در نشانه های دیگری  جستجو کرد ؛ مثل :

۷ سال دوران کودکی

رنگین کمان ۷ رنگ

۷ خوان رستم در شاهنامه

۷ اقلیم

۷ روز هفته

و…

تقدس عدد هفت در مذاهب گوناگون

بر اساس اعتقاد رهروان آئین برهما در هند ، انسان هفت بار می میرد .

در آیین مسیحیت ، هفت معجزه از ۳۳ معجزه ی مسیح در انجیل ثبت شده است . همچنین در انجیل از هفت روح پلید نام برده شده است .

در فرقه ی کاتولیک معتقدند شادی ها و غسل تعمید هفت نوع است .

در اسلام می گویند آسمان هفت طبقه دارد . در خوابی که فرعون دید و تعبیر به هفت سال خشکسالی  و هفت سال فراوانی شد ؛ او هفت گاو نر و هفت گاو ماده را دیده بود . می گویند جهنم نیز هفت طبقه دارد و گناهان اصلی نیز هفت عدد است . مسلمانان هفت بار به دور خانه ی خدا طواف می کنند .

در تاریخ ، داریوش کبیر با خودش هفت همراه داشت و در نقش رستم درست بالای آرامگاه داریوش ، هفت نقش به تصویر کشیده شده اند . در بابل و آشورمعابد هفت طبقه دارند و هر طبقه نام یکی سیارات را دارد و هفت رنگ بوده است . آرامگاه کوروش نیز هفت پله دارد .

سفره ی هفت سین -katnaval.ir12

ویژگی عناصر تشکیل دهنده ی سفره ی هفت سین

عناصری که بر سر سفره ی هفت سین قرار می گیرند، ویژگی هایی دارند که سبب می شود برای این خوان انتخاب شوند .

این ویژگی ها ۵ مورد هستند که به این ترتیب اند :

۱ – شاید اصلی ترین ویژگی آن که باید نامشان کاملا پارسی باشد ، عناصری با نام های عربی و بیگانه جایی سفره ی هفت سین ندارند .

۲- حرف آغازین نامشان « سین » باشد .

۳ – نامشان ریشه ی گیاهی داشته باشد .

۴ – قابل خوردن باشد .

۵ – نام آن ها ترکیبی نباشد مثل سبزی پلو یا سیر ترشی و …

پس اگر قرار باشد طبق این قوانین و چهار چوب ها سفره ی هفت سین امسال را بچینیم ، این عناصر را که شاید به اشتباه در فرهنگمان ریشه دوانیده اند را باید از سفره ی هفت سینمان حذف کنیم ؛ سنبل ، سکه و سماور؛ چرا که نه پارسی و قابل خودن هستند و نه ریشه ی گیاهی دارند .

سبزه را نیز بهتر است با سبزی خوردن جایگزین کرد چرا که اگر هر ایرانی برای نوروز تنها یک مشت از دانه های قابل سبز کردن مثل گندم یا عدس را برای سبزه ی عیدش سبز کند و بعد تنها دو هفته آن را به دوربیاندازد ، میلیون ها تن گندم و حبوبات با ارزش از بین خواهند رفت و این از آداب و منش ایرانیان به دور است .

در مورد سماق نیز که امروز بر سر سفره ی هفت سین می گذارند ، می گویند بهتر است حذف شود چرا که به معنای بیکاری یا همان سماغ مکیدن است .

سفره ی هفت سین -katnaval.ir25
هفت سین-karnaval.ir120

هفت سین | هفت شین | هفت چین و یا هفت میم …

هفت شین

تاریخ می گوید قبل از آن هفت سین بر سر سفره های نوروزی نقش بندد، « هفت شین » میهمان خوان نوروز به ویژه در میان زرتشتان بوده است . اجزای سفره ی « هفت شین » از این قرار بوده اند :

شمع

شیرینی

شهد ( عسل )

شمشاد

شقایق یا شاخه نبات

شراب

 می گویند وجود شراب میان اجزای این سفره سبب شد تا مردمان ایران بعد از دوران ساسانیان یعنی همان زمانی که اسلام را پذیرفته بودند ، شراب را با سرکه جایگزین کنند ؛ همین امر سبب شد تا مراحل تبدیل شدن هفت شین به هفت سین آغاز شود .
از طرف دیگر دو کلمه ی شهر و شراب واژگانی عربی هستند و در ایران باستان واژگان عربی جایی نداشتند و اگر قرار بود این دو عنصر را بر سر سفره ی نوروز گذارند باید نام پارسی را بر می گزیدند که معادل پارسی واژه ی شراب ” می ” بوده است . این ها تماما حاکی از آن است که نمی توان بر این شواهد استناد کرد 

هفت چین

حتی برخی می گویند که در روزگارانی سفره ی نوروز هفت چین بوده است ؛ به آن جهت که در ایران پیش از اسلام هخامنشیان به روی هفت ظرف چینی غذا می گذاشتند .اما از برخی جهات می توان این فرضیه ی تاریخی را رد کرد با این استدلال که ؛ نام ” چینی ” که به یک نوع ظرف اطلاق شده است در واقع به معنای آن است که آن ظرف از کشور چین آمده است در صورتی که در زمان هخامنشیان تجارتی میان ایران و چین وجود نداشته است .

هفت میم

برخی شواهد هم از وجود سفره ی  هفت «میم» سخن گفته اند که از این مواد تشکیل می شده است :

مرغ
ماهی
ماست
مویز
و…

هفت میم ، شین و یا سین هر چه بوده ، امروز سنت ما ایرانیان است ، جزو جدانشدنی فرهنگمان برای استقبال از بهار و انتظار برای سال جدید .
 

سفره ی هفت سین -katnaval.ir14

سین های سفره ی هفت سین 

و اما امروز سین هایی که هر کدام با فلسفه و معنای خاص خودشان بر سر خوان نوروز می نشینند و نوید بخش سال جدید هستند .اما این سین ها عبارت اند از :

سیر نمادی از اهورا مزدا

سفره ی هفت سین -katnaval.ir10

سبزه و یا سبزی نمادی از پیوند انسان و طبیعت | نمادی از فصل رویشی نو و فرشته ی اردیبهشت

سفره ی هفت سین -katnaval.ir27

سیب نمادی از پاکی ، فرشته ، زن و باروری

سفره ی هفت سین -katnaval.ir16

سنجد نمادی از دلبستگی و فرشته ی خورداد

سفره ی هفت سین -katnaval.ir23

سرکه نمادی از جاودانگی و خدای امرداد

سفره ی هفت سین -katnaval.ir4

سمنو نمادی از خواربار و فرشته ی شهریور

سفره ی هفت سین -katnaval.ir3

سماق نمادی از باران و خدای بهمن

سفره ی هفت سین -katnaval.ir8

سایر اجزای سفره ی هفت سین

در کنار عناصری که با حرف « سین » آغاز می شوند و زینت بخش سفره ی هفت سین هستند ، اجزای دیگری نیز در این سفره قرار می گیرند که کامل کننده ی آن هستند . برخی از این اجزا از این قرارند :

قرآن کریم | کتاب مقدس ادیان مختلف
در میان ایرانیان و مسلمانان مرسوم است که به هنگام چیدن سفره ی هفت سین اولین چیزی در بالاترین قسمت سفره  قرار می دهند ، قرآن کریم است تا بدین وسیله با توکل به خدواند بزرگ سالی سرشار از برکت و سلامتی را برای خود و خانواده شان از خداوند بخواهند .

البته افراد دیگری که نوروز را جشن می گیرند و سفره ی هفت سین بر پا می کنند کتاب مقدس ادیان خودشان را با همین مضمون بر سفره ی نوروزی قرار می دهند .

آینه

آینه را در سفره ی هفت سین قرار می دهند تا نمادی باشد از جهان بی پایان، بارگاه خداوند .

ماهی قرمز 

ماهی قرمز را در سفره ی هفت سین به نماد روزی حلال قرار می دهند اما بهتر است آن را با عنصر دیگری جایگزین کرد و آن سیب قرمز در کاسه ای از آب است که نماد گردش زمین می باشد.

گندم

نمادی از برکت و روزی فراوان 

نان 

نشانی از برکت و تغذیه

تخم مرغ 

نمادی از نژاد های مختلف و مصداق بنی آدم اعضای یکدیگرند 

شمع

آن را به تعداد اعضای خانواده به نماد شادی و روشنایی در سفره می گذارند . روشن کردن هم نماد روشنایی جاودانه است .

کوزه ای از آب

نمادی از خواست انسان برای باریدن رحمت الهی 

جامی پر از آب به همراه چند قطره گلاب

به نشان باروری و تازگی از آن استفاده می کنند .

برخی دیگر از اجزای سفره ی هفت سین عبارت اند از :

شیرینی

آجیل

شیر 

ماست 

ساعت

شاهنامه ی فردوسی

حافظ

میوه بیدمشک و …

سفره ی هفت سین -katnaval.ir20

 فلسفه ی وجود  ماهی قرمز بر سر سفره ی هفت سین | رسمی غیر ایرانی 

شاید یکی از نشانه هایی که با دیدن  آن می توان فهمید که تا عید نوروز تنها چند روز بیشتر باقی نمانده است ، فروشندگانی است که ماهی قرمز می فروشند ؛

افرادی که در هر سال در حدود ۵ میلیون ماهی قرمز را قربانی آذین کردن سفره های هفت سین ما ایرانی های می کنند .

اما می دانستید که وجود ماهی قرمز بر سر سفره ی هفت سین هیچ ریشه ای در تاریخ و فرهنگ ما ایرانیان ندارد و از این بار هم این رسم از چین وارد فرنگ ما شده است ؟!

در حدود چیزی نزدیک به ۸۰ سال پیش که تجارت ایران با چین در زمینه ی چای آغاز شد ، همزمان ماهی های قرمز چینی نیز راه ایران را در پیش گرفتند و خود را به ساحل ایران رساندند . ماهی قرمز سنبل عید چینی هاست که امروز به یک نماد بر سر سفره های هفت سین ما ایرانیان بدل گشته است اما با یک تفاوت بسیار بزرگ و آن این که در فرهنگ چینی ماهی قرمز را رها می کنند تا نشانی از حیات و ادامه ی زندگی باشد اما ما ایرانیان آن را اسیر تنگ بلوری می کنیم تا روزی که خودش جان دهد .

آیا این پسندیده است که این موجودات را قربانی این فرهنگ اشتباه کنیم ؟!

بهتر نیست به جای ماهی قرمز از انار یا سیب قرمزی که در یک کاسه ی آب قرار دارد و نمادی از عشق و باروری است و صد در صد ریشه در تاریخ و فرهنگ ایرانمان دارد ؛ استفاده کنیم ؟!

سفره ی هفت سین -katnaval.ir19
سفره ی هفت سین -katnaval.ir6

سفره هفت سین در کشوهای دیگر

ملت های دیگری که فرنگشان با ایران نزدیک است ؛  مثل افغانان، تاجیکان، و ارمنیان برای استقبال از نوروز ، سفره ی هفت سین بر پا می کنند و با سان ما ایرانیان  از به سال جدید خوش آمد می گویند .

این سفره در کشورهای مختلف بسته آداب آن کشور دست خوش تغییراتی می شود به عنوان مثال در کشور افغانستان سفره ی هفت سین ، سفره ی هفت میوه نام دارد و متشکل از هفت میوه ی خشک است مثل 

کشمش

سنجد 

پسته

فندق

آلو 

گردو یا بادام

مردم افغانستان چند روز قبل از عید نوروز این مغز ها را در آب مخلوط می کنند تا برای عید آماده شود .

برخی دیگر هم سفره ی هفت سین مانند سفره ی هفت سین ما ایرانیان پهن می کنند و به انتظار نوروز می نشینند . اجزای سفره هفت سین افغانیان از این قرار است :

سیب

سنجد

سبزی

سارق که همان قارچ در میان افغان هاست 

سرکه

سمنو 

سیر

تصویری از هفت مغزی که افغان ها در آب تهیه می کنند 

سفره ی هفت سین -katnaval.ir21

سفره ی هفت سین عمومی 

حتما در سفر های نوروزیتان به جاهای مختلف که می رویید ، سفره های هفت سینی را می بینید که در اماکن عمومی برپا شده اند تا حال و هوای عید را بیشتر به مسافران نوروزی یادآور باشند و به توریستان نشان دهند ایرانیان چطور به استقبال بهار می روند .

حتی در دنیا هم به پاس گرامی داشت آئین باستانی ایرانی در برخی کشورها بنا به رویدادهای سیاسی و دیپلماتیک سفره های هفت سینی برپا می شود .

مثل سفره ی هفت سینی که در سال 1394 در یکی از سازمان های دولتی آمریکا بر پا شد و جان کری وزیر امور خارجه ی آمریکا در کنار آن نوروز را به ایرانیان تبریک گفت .

تصویری از این سفره ی هفت سین

سفره ی هفت سین -katnaval.ir0
سفره ی هفت سین -katnaval.ir1
سفره ی هفت سین -katnaval.ir15

کلام پایانی …

 

سفره ی هفت سین یک بهانه است تا به هوای آن بعد از یک سال دغدغه و کار ، بعد از یک سال شاید دور بودن از جمع صمیمی خانواده ، ساعاتی مانده به لحظه ی سال تحویل ، همراه با خانواده در کنار آن بنشینیم و به اجزای آن نگاه کنیم و شاید یادمان بیاید زندگی زیباتر از آن چیزی که ما برای خودمان رقم زدیم جریان دارد ؛ شاید گذر زمان را به چشم دیدم و به گوش شنیدیم…

تیم کارناوال برای همه ی مردمان این دیار ، سالی خوش ، سرشار از برکت و سلامتی و لبانی همیشه خندان را آرزومند است .

شما هم لحظه ی تحویل سال ، درست آن زمانی که دعای 

یا مقلّب القلوب و الابصار یا مدبر اللیل و النهار یا محوّل الحول و الاحوال حوّل حالنا الى احسن الحال

را می خواندید ، کارناوال را از یاد نبرید !  

 

سفره هفت سین ، نماد عید نوروز
150 150
کارناوال
150 70
4.75 17

 دیدگاه ها

  • عظیم
    ۰
    ۰

    میشه بگین چرا اجزای سفره هفت سین ریشه گیاهی دارند . ممنون میشم

پاسخ دهید

موارد مشخص شده با * الزامی هستند.

This is search results
در حال بارگذاری ...