در گوشه ای از این جهان پهناور زنانی زندگی می کرده اند که به زنان قناری معروف هستند ، کارناوال می خواهد شما را با سرنوشت این زنان بیشتر آشنا کند.

برای متوجه شدن دلیل قناری شدن این زنان باید کمی با جنگ های جهانی آشنا شویم زیرا که آن ها نقش مهمی در جنگ جهانی اول ، غم انگیزترین پدیده ی تاریخ ایفا کرده اند و شاید آشنا نبودن با این زنان منصفانه نباشد .

زنان قناری معیشتی عادی و ساده داشتند تنها تفاوت آن ها با زنان دیگر آن بود که برای گذران زندگی بمب TNT تولید می کردند تا کمکی باشند برای پیروزی کشورشان در جنگ و رهایی مردم از فلاکت و بدبختی.

با کارناوال همراه باشید تا با سرنوشت این زنان آشنا شویم.

شاخص0

سوار بر امواج اقیانوس، به غاری وارد می شویم که موسیقی بی پایان، از امواج دریا، برای قرن ها در حال نواخته شدن است،

شکوه و عظمتش الهام بخش هنرمندان بوده و شخصیت های تاریخی بسیاری، برای دیدنش دل به دریا زده اند …

غار فینگال شاخص www.karnaval.ir0

قطار میرود تو میروی

تمام ایستگاه میرود

و من چقدر ساده ام که سالهای سال

کنار این قطار ایستاده ام

و همچنان به نرده های ایستگاه رفته

تکیه داده ام….

قطار www.karnaval.ir130
This is search results
در حال بارگذاری ...