جورجیا

ما تا به امروز دوستی های عجیبی میان حیوانات دیده ایم مثل دوستی سگ ها و فیل ها ، گربه و روباه ، حتی زرافه و شتر مرغ ، به هر حال هیچ چیز به اندازه ی دیدن دوستی میان خرس سیاه آمریکایی ، شیر آفریقایی و ببر بنگال جالب و حیرت انگیز نیست .

این موضوع از همه دوستی های دیگر جالب تر است ، وقتی بدانیم این حیوانات نام های زیبایی هم دارند بالو خرس سیاه ، لیو شیر و شرخان نام ببر بنگال است.

همراه کارناوال باشید .

This is search results
در حال بارگذاری ...