دوستان در ارتفاع | عکس روز نشنال جئوگرافیک 

Friends in High Places | National Geographic Photo of Day

در حالی که مردان بر روی کوه گرم گفت و گو با یکدیگرند اشعه‌های آفتاب منظره‌ای رویایی را درون دره ایجاد کرده است  این تصویر توسط عبدالرحمن مالکی ثبت شده است. این عکس بر فراز شهر مکه، شهر مقدس اسلام گرفته شده است. 
دیدگاه ها
account_circle
email
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

دوستان در ارتفاع |

دوستان در ارتفاع | عکس روز نشنال جئوگرافیک 

Friends in High Places | National Geographic Photo of Day

در حالی که مردان بر روی کوه گرم گفت و گو با یکدیگرند اشعه‌های آفتاب منظره‌ای رویایی را درون دره ایجاد کرده است  این تصویر توسط عبدالرحمن مالکی ثبت شده است. این عکس بر فراز شهر مکه، شهر مقدس اسلام گرفته شده است. 

زينب شيرازی