نوری در دوردست | عکس روز نشنال جئوگرافیک

A Flash in the Distance | National Geographic Photo of the Day

نور رعد و برق بر فراز دریاچه اونتاریو، آسمان تیره شب را می‌شکافد.  جیمز یانی این ثبت فوق العاده را در لیندونویل، نیویورک گرفته است. لیندونویل یک ساعت با مرز کانادایی آبشار نیاگارا فاصله دارد. 
دیدگاه ها
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

نوری در دوردست

نوری در دوردست | عکس روز نشنال جئوگرافیک

A Flash in the Distance | National Geographic Photo of the Day

نور رعد و برق بر فراز دریاچه اونتاریو، آسمان تیره شب را می‌شکافد.  جیمز یانی این ثبت فوق العاده را در لیندونویل، نیویورک گرفته است. لیندونویل یک ساعت با مرز کانادایی آبشار نیاگارا فاصله دارد.