آماده سازی نهایی | Final Preparations   عکاس این عکس " Wiesław Ślęczkowski " ، این عکس را در ساحل خلیج بنگال در میانمار ثبت کرده است. روستای " Ngapali " ، شغل مردمانش ماهیگیری است و در این تصویر زنان آن ها را می بینید که تور ماهیگیری همسرانشان را درست کرده و برای صبح روز بعد آماده می کنند.
دیدگاه ها
account_circle
email
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

آماده سازی نهایی |

آماده سازی نهایی | Final Preparations   عکاس این عکس " Wiesław Ślęczkowski " ، این عکس را در ساحل خلیج بنگال در میانمار ثبت کرده است. روستای " Ngapali " ، شغل مردمانش ماهیگیری است و در این تصویر زنان آن ها را می بینید که تور ماهیگیری همسرانشان را درست کرده و برای صبح روز بعد آماده می کنند.

مینا جعفری