اورست

طبیعت با تمام زیبایی هایش گاهی انتقام های سختی از زمین و انسان هایش می گیرد . خون بهای تمام کم لطفی های ما در حق زمین و طبیعت گاهی بهایی بس گران است که ما به ناچار باید آن را بپردازیم .
در میان جنگ طبیعت با ساکنانش گاهی برخی با خوش اقبالی جان سالم به در می برند و تنها شاهد انتقام جویی طبیعت هستند .
بعد از پایان رخدادها و خنک شدن دل طبیعت از بی رحمی های ما در حقش ، این بازماندگان تنها بازگو کنندگان اتفاقات وحشتناک روز واقعه خواهند بود .
در این مطلب قصد داریم یکی از تلخ ترین تراژدی های اورست را از زبان یکی از بازماندگان برای شما نقل کنیم .
این تراژدی مربوط به زلزله ای قدرتمند است که در نپال رخ می دهد و عاقبت این زلزله منجر به آمدن بهمنی عظیم در اورست می گردد .
با کارناوال همراه باشید تا گوشه هایی از این واقع را برای شما نقل کنیم .

This is search results
در حال بارگذاری ...