استونی

می گویند اینجا طبیعت شما را صدا می زند ، کافیست تا گوش کنید.
می گویند سه سازه ی چوبی ، مانند وسایلی جادویی در اعماق جنگل قرار گرفته اند تا جنگل را با تو هم کلام کنند.
صدای بال پرندگانی که در دور دست از روی شاخه ای به پرواز در می آیند و یا حیواناتی را که اگر سایه ی شما را می دیدند ، از ترس بی حرکت مانده و نفس خود را حبس می کردند را ، می توانی اینجا بشنوی …
در میان این جنگل مرطوب و درختان خزه بسته می توان ساعت ها نشست و آرامشی با بوی چوب را تجربه کرد.
بنابراین با ما همراه باشید در صحبت های درگوشی کارناوال با ساکنین جنگل …

This is search results
در حال بارگذاری ...