ایست بورن

مقصدمان یک صخره است ؛ صخره ای عظیم که روز به روز مرتفع تر می شود .

این جا مرتفع ترین و عظیم ترین صخره ی آهکی در شرق منطقه ی ساسکس در انگلستان است . دقیق تر می شود در منطقه ی ایستبورن و در شرق یک سری صخره با نام  Seven Sisters ( هفت خواهران ) .

این صخره با ارتفاعی بالغ بر ۱۶۲ متر ، عنوان بلندترین صخره ی گچی یا آهکی در بریتانیا را داراست که روز به روز ارتفاعش بیشتر هم می شود .

زمانی که بر روی این صخره می روید ، چشم انداز زیبایی را خواهید دید ؛ از قست جنوب شرقی آن می توان سواحل Dungeness ( دانجنس ) در شرق  و همچنین سواحل سیسیلی بیل در غرب را دید .

هم از تاریخ حرف ها برای گفتن دارد و هم از جنگ ؛

هم خنده های شادی را در خود دیده و هم فریاد های خودکشی را .

همراه با کارناوال می رویم به صخره ای مرموز و زییا

This is search results
در حال بارگذاری ...