کره ی زمین

عکاس ، جولین گروندین ( Julien Grondin ) اهل کشور فرانسه است و دنیا را به مدت ۳ سال گشت و خورشید را تعقیب کرد . او به دنبال مناظری می گشت تا بتواند خورشید را در عکس هایش داشته باشد . نتیجه ی کار او حیرت انگیز است .

تصور کنید ۳ سال در سفر باشید و به دنبال خورشید . هر روز عکاسی کنید و خورشید مهمان عکس های شما باشد .

طبیعت ، شهر ها ، آسمان و … همگی می توانند بسیار زیبا باشند و فقط به نوع نگاه شما بستگی دارد .

جولین به خوبی دید خود را می شناخت و به دنبال زیبایی ها بود تا آن ها را به تصویر بکشد .

همراه کارناوال باشید تا عکس های گرفته شده توسط این عکاس را به اتفاق ببینیم .

به آسمان که می نگری خورشید را می یابی که می تابد و زمین زیر پایش را گرم می کند . ابر ها را می بینی که باد به این سو و آن سو می بردشان . به زیر پایت که نگاه می کنی علفزاری سبز را می بینی که در آن غرق شده ای .

به روبرو نگاه کن … چه می بینی ؟ دشتی سرسبز که تپه هایش تا افق کشیده شده اند .

این جا یکی از بهترین نقاشی های خداست . دشتی سرسبز …

سفری خواهیم داشت به طبیعت بکر و قدم می زنیم زیر سقف آسمان . قرار است باران ببارد . دشت تازه و تمیز می شود و در کنار طبیعت از باران لذت خواهیم برد . چتر به همراه خود بیاورید ، اگر هم می خواهید باران را لمس کنید هیچ نیاورید . به صدای باران و غرش آسمان گوش خواهیم داد . با رعد و برق هایی برخورد می کنیم که در نهایت زیبایی ترسناک هستند و خشمگین . همه جا را با صدایی بلند روشن می کنند و بعد ناپدید می شوند و با انواع رعد و برق آشنا می شویم .

همراه کارناوال باشید .

سفرمان آغاز می شود …

This is search results
در حال بارگذاری ...