در تحقیقات و کاوش هایی که توسط تیمی از باستان‌شناسان دانشگاه اورشلیم انجام می شده ، مجسمه ای متعلق به هزاره سوم قبل از میلاد کشف شده است.

در گزارشی که ایسنا در این باره به نقل از نشریه موسسه باستان‌شناسی آمریکا منتشر کرده است ، این باستان شناسان در این تحقیقات که در مناطق شمالی سرزمین‌های اشغالی صورت گرفته است ، موفق به کشف یک پای یک مجسمه ی مصری شدند که تخمین زده می شود متعق به هزاره سوم قبل از میلاد است.

این اثر کشف شده در واقع بخشی است از یک مجسمه بزرگ آهکی که روی آن با زبان هیروگلیف" مصری حکاکی شده است. ترجمه ی اولیه این حکاکی ها نشان دهنده این است که این نوشته در ستایش  یکی از مقامات شهر ممفیس که البته هنوز هویت او مشخص نشده ، روی این مجسمه نوشته شده اند.

بخشی که در این تحقیقات به کشف رسیده ، متعلق به مجسمه‌ای در حالت خمیده بوده که باستان شناسان معتقدند این مجسمه یا درون گور فرد فوت شده فن شده بوده و یا این که در مقبره ویژه "پتاح" خدای مصری که از او به عنوان خالق شهر ممفیس یاد می‌شود. قرار داده شده بوده است.

این مجسمه به همراه مجسمه دیگری که قدمتی تقریبا یکسان دارند در شهر هاتزور در شمال سرزمین‌های اشغالی کشف شده اند، تنها مجسمه‌هعای باستانی تاریخی متعلق دوره سه هزار سال پیش از میلاد است که در منطقه شام اکتشاف شده است.

این احتمال وجود دارد که این مجسمه از مصر به عنوان هیه برای حاکم شهر هاتزور فرستاده شده‌ بوده و در حدود 1200 سال پیش از میلا با فتح فتح شهر تخریب شده‌اند.

کشف مجسمه 4000 ساله مصری

#اخبار روزگردشگری را در کارناوال دنبال کنید .

دیدگاه ها
account_circle
email
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

کشف مجسمه 4000 ساله مصری |

در تحقیقات و کاوش هایی که توسط تیمی از باستان‌شناسان دانشگاه اورشلیم انجام می شده ، مجسمه ای متعلق به هزاره سوم قبل از میلاد کشف شده است.

در گزارشی که ایسنا در این باره به نقل از نشریه موسسه باستان‌شناسی آمریکا منتشر کرده است ، این باستان شناسان در این تحقیقات که در مناطق شمالی سرزمین‌های اشغالی صورت گرفته است ، موفق به کشف یک پای یک مجسمه ی مصری شدند که تخمین زده می شود متعق به هزاره سوم قبل از میلاد است.

این اثر کشف شده در واقع بخشی است از یک مجسمه بزرگ آهکی که روی آن با زبان هیروگلیف" مصری حکاکی شده است. ترجمه ی اولیه این حکاکی ها نشان دهنده این است که این نوشته در ستایش  یکی از مقامات شهر ممفیس که البته هنوز هویت او مشخص نشده ، روی این مجسمه نوشته شده اند.

بخشی که در این تحقیقات به کشف رسیده ، متعلق به مجسمه‌ای در حالت خمیده بوده که باستان شناسان معتقدند این مجسمه یا درون گور فرد فوت شده فن شده بوده و یا این که در مقبره ویژه "پتاح" خدای مصری که از او به عنوان خالق شهر ممفیس یاد می‌شود. قرار داده شده بوده است.

این مجسمه به همراه مجسمه دیگری که قدمتی تقریبا یکسان دارند در شهر هاتزور در شمال سرزمین‌های اشغالی کشف شده اند، تنها مجسمه‌هعای باستانی تاریخی متعلق دوره سه هزار سال پیش از میلاد است که در منطقه شام اکتشاف شده است.

این احتمال وجود دارد که این مجسمه از مصر به عنوان هیه برای حاکم شهر هاتزور فرستاده شده‌ بوده و در حدود 1200 سال پیش از میلا با فتح فتح شهر تخریب شده‌اند.

کشف مجسمه 4000 ساله مصری

#اخبار روزگردشگری را در کارناوال دنبال کنید .

مهسا محرابی