نوری متفاوت | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Different Light | National Geographic Photo of Day

پرتوهای خورشید با گذر از شیش‌های رنگین پنجره‌های مسجد-کلیسای کوردوبا، داره‌ای رنگارنگ را بر روی دیوار مجاور ایجاد کرده است. این ساختمان منحصر بفرد در اسپانیا، نمونه‌ی مهمی از تجلی مسیحیت و اسلام است. این بنا در قرن 8 و در طی فتح افریقایی ها مسجد بوده اما در قرن 13 به عنوان یک کلیسای مسیحی شناخته شده است. عکاس این ثبت بین یو «Bin Yu» است.
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

نوری متفاوت |

نوری متفاوت | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Different Light | National Geographic Photo of Day

پرتوهای خورشید با گذر از شیش‌های رنگین پنجره‌های مسجد-کلیسای کوردوبا، داره‌ای رنگارنگ را بر روی دیوار مجاور ایجاد کرده است. این ساختمان منحصر بفرد در اسپانیا، نمونه‌ی مهمی از تجلی مسیحیت و اسلام است. این بنا در قرن 8 و در طی فتح افریقایی ها مسجد بوده اما در قرن 13 به عنوان یک کلیسای مسیحی شناخته شده است. عکاس این ثبت بین یو «Bin Yu» است.

زينب شيرازی