غار کریستالی | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Crystal Cave | National Geographic Photo of Day

تصویری که می بینید مربوط به غار یخی در دریاچه بایکال است. دریاچه بایکال بزرگ ترین منبع آب شیرین جهان محسوب می شود و در سیبری واقع شده است. در ماه نوامبر این دریاچه پوشیده از یخ است و هر ساله گردشگران بسیاری سرمای منطقه را به جان می خرند و برای گرفتن عکس به این دریاچه می آیند.
دیدگاه ها
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

غار کریستالی

غار کریستالی | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Crystal Cave | National Geographic Photo of Day

تصویری که می بینید مربوط به غار یخی در دریاچه بایکال است. دریاچه بایکال بزرگ ترین منبع آب شیرین جهان محسوب می شود و در سیبری واقع شده است. در ماه نوامبر این دریاچه پوشیده از یخ است و هر ساله گردشگران بسیاری سرمای منطقه را به جان می خرند و برای گرفتن عکس به این دریاچه می آیند.