ترک سرد | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Crackling Cold | National Geographic Photo of Day

در این تصویر سطح یخی دریاچه "بایکال" Baikal  و صخره های جزیره "النکا" Elenka را می بینید که در روسیه واقع شده است.

عکاس این تصویر "آنتن پترس" Anton Petrus، سرمای سوزان این منطقه را به جان خریده تا این غروب زیبا را به همراه تصویر ثبت نماید.

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

ترک سرد |

ترک سرد | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Crackling Cold | National Geographic Photo of Day

در این تصویر سطح یخی دریاچه "بایکال" Baikal  و صخره های جزیره "النکا" Elenka را می بینید که در روسیه واقع شده است.

عکاس این تصویر "آنتن پترس" Anton Petrus، سرمای سوزان این منطقه را به جان خریده تا این غروب زیبا را به همراه تصویر ثبت نماید.

الهه افهامی