بازی کودک | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Child's Play | National Geographic Photo of Day

در مقابل پس زمینه‌ای رنگارنگ، کودکی در حال ورزش پس از مدرسه خود است. عکاس وینگ خا اچ می‌گوید: در هنگ کنگ رنگ‌ها بسیار چشمگیر اند. رنگ‌های زنده‌ی شهر، خانه‌های رنگین و مرتفع، تاکسی‌های رنگارنگ شهر و البته در دلتای رود مروارید این منطقه، دلفین سفید چینی زندگی می‌کند.
دیدگاه ها
account_circle
email
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

بازی کودک |

بازی کودک | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Child's Play | National Geographic Photo of Day

در مقابل پس زمینه‌ای رنگارنگ، کودکی در حال ورزش پس از مدرسه خود است. عکاس وینگ خا اچ می‌گوید: در هنگ کنگ رنگ‌ها بسیار چشمگیر اند. رنگ‌های زنده‌ی شهر، خانه‌های رنگین و مرتفع، تاکسی‌های رنگارنگ شهر و البته در دلتای رود مروارید این منطقه، دلفین سفید چینی زندگی می‌کند.

زينب شيرازی