رشته کوه های راکی زیباترین جایی است که من تا به حال به آن #سفر کردم و آن را دیدم.

این را جیمی داو ( jimmy dau ) که یک عکاس است می گوید .

او می گوید :

به مدت 3 سال است که در دنیا ، مثل افراد سرگردان می گردم و عکاسی می کنم . چیزهایی که در این سفرها همراه من هستند ، #دوربین عکاسی و جاذبه های دیدنی دنیا است.

می توانم به خوبی اولین سفرم را در سال 2013 به یاد آورم که به دیدن ماچوپیچو رفته بودم. به این کوه صعود کردم در حالی که خورشید طلوع می کرد ، من حس موفقیت بینظیری تمام وجودم را فرا گرفته بود.

در ادامه ی سفرهایم ، اینبار به رشته کوه های راکی در #کانادا رفتم ؛ به جرات می توانم بگویم که زیباترین و بکرترین جایی بود که حدقل در شمال #آمریکا به آن سفر کرده بودم. آنقدر اینجا زیبا بود که نمی توانستم باور کنم که این همه زیبایی واقعی و طبیعی است .

در زمانی که در این منطقه بودم ، بعد از گذراندن 12 روز طوفانی ، شروع به کاووش در رشته کوه های راکی کردم و سعی کردم هر چه زیبایی این جا بود را به تصویر بکشم.
حالا و بعد از این سفر می فهمم که چرا بسیاری از ما استرالیایی ها به این منطقه می آییم و حتی برای بیش از یک فصل اینجا می مانیم ؛ مرگ می شود  این همه زیبایی کسل کننده باشد ! می توان یک عمر را اینجا بود و هیچ وقت خسته نشد...

همراه با کارناوال و همسفر با این عکاس ، به رشته کوه های راکی خواهیم رفت و این همه زیبایی که وصفش را شنیدم ، در قاب تصویر به نظاره می نشینیم.

 

 1 ) اگر برای دیدن حیات وحش این منطقه ، در کنار جاده توقف نکنید ، بدون شک برای دیدن این همه زیبایی این کار را خواهید کرد.

رشته کوه های راکی

2 ) دیدن زیبایی های منطقه از مقیاسی هوایی

رشته کوه های راکی

3 ) دیدن این صحنه ، برای شروع می تواند بهترین انتخاب باشد.

رشته کوه های راکی

 4 ) غروب آفتاب در قلعه کوه در بنف. آیا از این زیباتر هم می شود...

رشته کوه های راکی

5 ) این جا ، جایی است که می تواند به شما حس کوچک بودن را القا کند.

رشته کوه های راکی

6 ) آبشار آتاباسکا در پارک ملی جاسپر

رشته کوه های راکی

7 ) پارک ملی های آسینیبیون ؛ که تنها با هلیکوپتر و یا یک پیاده روی شش ساعتِ می توانید خود را به آن برسانید.

رشته کوه های راکی

8 ) من تا به حال چنین بازتاب زیبا و بینظیری در آب رودخانه را ندیده بودم...

رشته کوه های راکی

9 ) شاید برای لذت بردن از این همه زیبایی وقت کم بیاورم...

رشته کوه های راکی

10 ) یکی از زیباترین جاده هایی که از آن سفر کرده ام 

رشته کوه های راکی

11 ) حتی جو غم آلود و دلگیر آن هم زیباست 

رشته کوه های راکی

12 ) مگر می شود چنین صحنه ای را دید و بی تفاوت از کنار آن گذر کرد.

رشته کوه های راکی

13 ) پاییز هزار رنگ ، دنیای رنگ ها است اینجا

رشته کوه های راکی

14 ) جایی که یخچال طبیعی هستت ، آبشارها هم وجود دارند

رشته کوه های راکی

15 ) تنها گوشه ای نشستم و حرکت ابرها را به دور کوه تماشا کردم و عکاسی کردم

رشته کوه های راکی

16 ) این که در این منطقه خرس خاکستری وجود دارد و یک تهدید برای من محسوب می شود ، سفرم را ارزشمند می کند

رشته کوه های راکی

سخن آخر

به نظرتان رشته کوه راکی به آن زیبایی که گفته شد هست ؟ آیا تا به حال به این مکان سفر کرده اید یا تجربه ی عکاسی این چنینی را دارید ؟

نظرات و تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

زیبایی های رشته کوه راکی در قاب تصویر |

رشته کوه های راکی زیباترین جایی است که من تا به حال به آن #سفر کردم و آن را دیدم.

این را جیمی داو ( jimmy dau ) که یک عکاس است می گوید .

او می گوید :

به مدت 3 سال است که در دنیا ، مثل افراد سرگردان می گردم و عکاسی می کنم . چیزهایی که در این سفرها همراه من هستند ، #دوربین عکاسی و جاذبه های دیدنی دنیا است.

می توانم به خوبی اولین سفرم را در سال 2013 به یاد آورم که به دیدن ماچوپیچو رفته بودم. به این کوه صعود کردم در حالی که خورشید طلوع می کرد ، من حس موفقیت بینظیری تمام وجودم را فرا گرفته بود.

در ادامه ی سفرهایم ، اینبار به رشته کوه های راکی در #کانادا رفتم ؛ به جرات می توانم بگویم که زیباترین و بکرترین جایی بود که حدقل در شمال #آمریکا به آن سفر کرده بودم. آنقدر اینجا زیبا بود که نمی توانستم باور کنم که این همه زیبایی واقعی و طبیعی است .

در زمانی که در این منطقه بودم ، بعد از گذراندن 12 روز طوفانی ، شروع به کاووش در رشته کوه های راکی کردم و سعی کردم هر چه زیبایی این جا بود را به تصویر بکشم.
حالا و بعد از این سفر می فهمم که چرا بسیاری از ما استرالیایی ها به این منطقه می آییم و حتی برای بیش از یک فصل اینجا می مانیم ؛ مرگ می شود  این همه زیبایی کسل کننده باشد ! می توان یک عمر را اینجا بود و هیچ وقت خسته نشد...

همراه با کارناوال و همسفر با این عکاس ، به رشته کوه های راکی خواهیم رفت و این همه زیبایی که وصفش را شنیدم ، در قاب تصویر به نظاره می نشینیم.

 

 1 ) اگر برای دیدن حیات وحش این منطقه ، در کنار جاده توقف نکنید ، بدون شک برای دیدن این همه زیبایی این کار را خواهید کرد.

رشته کوه های راکی

2 ) دیدن زیبایی های منطقه از مقیاسی هوایی

رشته کوه های راکی

3 ) دیدن این صحنه ، برای شروع می تواند بهترین انتخاب باشد.

رشته کوه های راکی

 4 ) غروب آفتاب در قلعه کوه در بنف. آیا از این زیباتر هم می شود...

رشته کوه های راکی

5 ) این جا ، جایی است که می تواند به شما حس کوچک بودن را القا کند.

رشته کوه های راکی

6 ) آبشار آتاباسکا در پارک ملی جاسپر

رشته کوه های راکی

7 ) پارک ملی های آسینیبیون ؛ که تنها با هلیکوپتر و یا یک پیاده روی شش ساعتِ می توانید خود را به آن برسانید.

رشته کوه های راکی

8 ) من تا به حال چنین بازتاب زیبا و بینظیری در آب رودخانه را ندیده بودم...

رشته کوه های راکی

9 ) شاید برای لذت بردن از این همه زیبایی وقت کم بیاورم...

رشته کوه های راکی

10 ) یکی از زیباترین جاده هایی که از آن سفر کرده ام 

رشته کوه های راکی

11 ) حتی جو غم آلود و دلگیر آن هم زیباست 

رشته کوه های راکی

12 ) مگر می شود چنین صحنه ای را دید و بی تفاوت از کنار آن گذر کرد.

رشته کوه های راکی

13 ) پاییز هزار رنگ ، دنیای رنگ ها است اینجا

رشته کوه های راکی

14 ) جایی که یخچال طبیعی هستت ، آبشارها هم وجود دارند

رشته کوه های راکی

15 ) تنها گوشه ای نشستم و حرکت ابرها را به دور کوه تماشا کردم و عکاسی کردم

رشته کوه های راکی

16 ) این که در این منطقه خرس خاکستری وجود دارد و یک تهدید برای من محسوب می شود ، سفرم را ارزشمند می کند

رشته کوه های راکی

سخن آخر

به نظرتان رشته کوه راکی به آن زیبایی که گفته شد هست ؟ آیا تا به حال به این مکان سفر کرده اید یا تجربه ی عکاسی این چنینی را دارید ؟

نظرات و تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید

مهسا محرابی