به یک نخ | عکس روز نشنال جئوگرافیک 

By a Thread | National Geographic Photo of Day

در شمال منطقه هونزا پاکستان، مسافران از روی خطرناک ترین پل دنیا عبور می‌کنند : پل معلق حسینی این پل بی‌رحم ترین بخش این منظره محسوب می‌شود. کیرون نلسون «Kieron Nelson»، عکاس این ثبت برگزیده می‌گوید: پلی فوق العاده قدیمی، پوسیده و باریک است این پل با ارتفاع زیاد بر فراز دریاچه بوریت قرار گرفته و بسیاری از الوارهای چوبی خود را از دست داده است.
دیدگاه ها
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

به یک نخ

به یک نخ | عکس روز نشنال جئوگرافیک 

By a Thread | National Geographic Photo of Day

در شمال منطقه هونزا پاکستان، مسافران از روی خطرناک ترین پل دنیا عبور می‌کنند : پل معلق حسینی این پل بی‌رحم ترین بخش این منظره محسوب می‌شود. کیرون نلسون «Kieron Nelson»، عکاس این ثبت برگزیده می‌گوید: پلی فوق العاده قدیمی، پوسیده و باریک است این پل با ارتفاع زیاد بر فراز دریاچه بوریت قرار گرفته و بسیاری از الوارهای چوبی خود را از دست داده است.