آبی و مشکی | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Black and Blue | National Geographic Photo of the Day

نخستین پرتوان طلوع آفتاب بر روی تکه ای یخ شیشه ای در ساحل سیاه رنگ ایسلند می تابد. این ساحل شنی سیاه رنگ و انبوه از بازالت تشکیل شده است. و احتمالا این قطعات یخ بقایای یک کوه یخی باشند.
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

آبی و مشکی |

آبی و مشکی | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Black and Blue | National Geographic Photo of the Day

نخستین پرتوان طلوع آفتاب بر روی تکه ای یخ شیشه ای در ساحل سیاه رنگ ایسلند می تابد. این ساحل شنی سیاه رنگ و انبوه از بازالت تشکیل شده است. و احتمالا این قطعات یخ بقایای یک کوه یخی باشند.

زينب شيرازی