برکشایر

اولین و تنها فروشگاه زامبی منتظر شماست تا کابوس های شبانه خود را در آن زندگی کنید.
تاریک ترین توهماتتان پیش چشمتان بلند شده اند، راه افتاده و تعقیبتان می کنند.

همراه کارناوال باشید، اسلحه به دست، برای مقابله با آن ها و نجات مردمان شهر …

This is search results
در حال بارگذاری ...