این بار در مشاهیر گردشگری با بنیامین تطیلی، تاجر و جهانگرد یهودی آشنا خواهیم شد.

دلیل شهرت

بنیامین را باید از نخستین گردشگران اروپایی دانست که به خاورمیانه سفر کرده است. کتاب سفرنامه وی از روی دست نوشته های او در آن دوران تهیه شده است.

بسیاری از تاریخ نگاران سفرنامه وی را یک توصیف کامل و قابل اعتماد از جوامع یهود عصر خود و منبعی مطمئن و درست از قوم نگاری و جغرافیای قرون وسطی می دانند. در کتاب بنیامین به دلیل سفرهای زیادش آمار دقیقی از تعداد یهودیان، نوع زندگی و مشاغل شان در آن دوران وجود دارد.

سفرنامه او به زبان عِبری بوده، اما اکنون به بسیاری از زبان های اروپایی ترجمه شده است. 

نکته جالب در مورد این جهانگرد این است که 100 سال پیش از مارکوپولو تاجر و سیاح مشهور، سفرهایی به خاورمیانه و کشورهای آسیایی داشه است.

تولد

 او سال 1130 میلادی در شهر تطیله که متعلق به پادشاهی ناوار ( اسپانیای کنونی ) بود، چشم به جهان گشود.

زندگی 

 وی پس از سفر به کشورهای اروپایی به سمت آسیا حرکت کرد و بسیاری از کشورهای خاورمیانه را بازدید کرد. ایران نیز یکی از مقاصد این جهانگرد و بازرگان یهودی بود. در ایران به شهرهای همدان، شوش و جزیره کیش سفر کرد. اما اطلاعاتی دیگر نیز از سایر شهرهای ایران به واسطه شنیده های او، در سفرنامه هایش خواهید دید. پس از ایران به عربستان و پس از آن به قاره آفریقا سفر کرد. در سفرهای بنیامین انگیزه های تجاری وجود داشت؛ برای مثال در سفرنامه اش اطلاعات مهمی در مورد اهمیت تجارت بین المللی شهرهای بارسلونا، قسطنطنیه و اسکندریه، موجود است. علاوه بر این ها در نوشته هایش به سلجوقیان که در ایران حکومت می کردند نیز اشاره هایی شده است.

مرگ 

بنجامین 43 ساله در سال 1173 میلادی در شبه جزیره ایبری در اسپانیا درگذشت.

بنیامین تطیلی

نقشه سفرهای بنیامین تطیلی

بنیامین تطیلی

#مشاهیر گردشگری جهان را در کارناوال بشناسید.

دیدگاه ها
account_circle
email
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

بنیامین تطیلی | تاجر و جهانگرد یهودی

این بار در مشاهیر گردشگری با بنیامین تطیلی، تاجر و جهانگرد یهودی آشنا خواهیم شد.

دلیل شهرت

بنیامین را باید از نخستین گردشگران اروپایی دانست که به خاورمیانه سفر کرده است. کتاب سفرنامه وی از روی دست نوشته های او در آن دوران تهیه شده است.

بسیاری از تاریخ نگاران سفرنامه وی را یک توصیف کامل و قابل اعتماد از جوامع یهود عصر خود و منبعی مطمئن و درست از قوم نگاری و جغرافیای قرون وسطی می دانند. در کتاب بنیامین به دلیل سفرهای زیادش آمار دقیقی از تعداد یهودیان، نوع زندگی و مشاغل شان در آن دوران وجود دارد.

سفرنامه او به زبان عِبری بوده، اما اکنون به بسیاری از زبان های اروپایی ترجمه شده است. 

نکته جالب در مورد این جهانگرد این است که 100 سال پیش از مارکوپولو تاجر و سیاح مشهور، سفرهایی به خاورمیانه و کشورهای آسیایی داشه است.

تولد

 او سال 1130 میلادی در شهر تطیله که متعلق به پادشاهی ناوار ( اسپانیای کنونی ) بود، چشم به جهان گشود.

زندگی 

 وی پس از سفر به کشورهای اروپایی به سمت آسیا حرکت کرد و بسیاری از کشورهای خاورمیانه را بازدید کرد. ایران نیز یکی از مقاصد این جهانگرد و بازرگان یهودی بود. در ایران به شهرهای همدان، شوش و جزیره کیش سفر کرد. اما اطلاعاتی دیگر نیز از سایر شهرهای ایران به واسطه شنیده های او، در سفرنامه هایش خواهید دید. پس از ایران به عربستان و پس از آن به قاره آفریقا سفر کرد. در سفرهای بنیامین انگیزه های تجاری وجود داشت؛ برای مثال در سفرنامه اش اطلاعات مهمی در مورد اهمیت تجارت بین المللی شهرهای بارسلونا، قسطنطنیه و اسکندریه، موجود است. علاوه بر این ها در نوشته هایش به سلجوقیان که در ایران حکومت می کردند نیز اشاره هایی شده است.

مرگ 

بنجامین 43 ساله در سال 1173 میلادی در شبه جزیره ایبری در اسپانیا درگذشت.

بنیامین تطیلی

نقشه سفرهای بنیامین تطیلی

بنیامین تطیلی

#مشاهیر گردشگری جهان را در کارناوال بشناسید.

رضا قره غریبی