خرس کنجکاو | عکس برگزیده روز نشنال جئوگرافیک

Bearly Noticeable | Natinal Geographic's Photo Of The Day

این گریزلی کنجکاو زمانی که قصد داشت یک سیب را از شاخه درخت بچیند، در دام دوربین ما افتاد. گریزلی ها در امتداد مرز شمالی " یلو استون " (Yellowstone’s)  مقابل این خانه تاریخی بسیار دیده می شوند.
دیدگاه ها
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

خرس کنجکاو |

خرس کنجکاو | عکس برگزیده روز نشنال جئوگرافیک

Bearly Noticeable | Natinal Geographic's Photo Of The Day

این گریزلی کنجکاو زمانی که قصد داشت یک سیب را از شاخه درخت بچیند، در دام دوربین ما افتاد. گریزلی ها در امتداد مرز شمالی " یلو استون " (Yellowstone’s)  مقابل این خانه تاریخی بسیار دیده می شوند.

الهه افهامی