آبتنی طوطی | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Bathing Parrot | National Geographic Photo of the Day

در طی سفر تفریحی در قایق و در خلیج پاپاگایو، طوطی تحمل گرمای تابستانی را نداشت و تصمیم گرفت تا کمی آب تنی کند. (عکس امروز نشنال جئوگرافیک قابلیت انتشار نداشت، و کارناوال به انتخاب خود یکی از عکس‌های بایگانی نشنال را منتشر کرده است.)
دیدگاه ها
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

آبتنی طوطی

آبتنی طوطی | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Bathing Parrot | National Geographic Photo of the Day

در طی سفر تفریحی در قایق و در خلیج پاپاگایو، طوطی تحمل گرمای تابستانی را نداشت و تصمیم گرفت تا کمی آب تنی کند. (عکس امروز نشنال جئوگرافیک قابلیت انتشار نداشت، و کارناوال به انتخاب خود یکی از عکس‌های بایگانی نشنال را منتشر کرده است.)