آتن

المپیک ۲۰۰۴ را به یاد دارید ؟!

خاطرتان هست چه کشوری میزبان مسابقات المپیک آن دوره بود؟

آن هایی که ورزش دوست و پیگیر این مسابقات اند به خوبی می دانند که سال ۲۰۰۴ سال بازگشت مسابقات المپیک به زادگاهش یعنی آتن یونان بود ؛ میزبانی که می خواست در میهمان نوازی سنگ تمام بگذارد…

در آن سال ها وقتی برگزاری المپیک ۲۰۰۴ در آتن یونان قطعی شد ، مراحل آماده سازی شروع شد ؛ آماده سازی که هزینه ها و زحمت زیادی برای آن کشیده شد.

اما چیزی که امروز از المپیک ۲۰۰۴ آتن باقی مانده بیشتر از خرابه و سکوت نیست ، ورزشگاه ها و سالن های ورزشی که وقتی به آن ها میروی در سکوت وهم آورشان می توانی صدای تشویق تماشاگران مسابقاتش را به وضوح بشنوی…

همراه کارناوال باشید تا به آتن برویم و این سکوت را از نزدیک گوش فرا دهیم …

This is search results
در حال بارگذاری ...