نروژ از بالا | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Arctic Circle Allure | National Geographic Photo of the Day

نمایی هوایی از انتهای جنوبی منطقه واروی (Værøy)، یکی از جزایر لفتن کشور نروژ را می‌بینید. جمعیت ساکن در این منطقه کم تر از 800 نفر است اما در عوض زیستگاه چند میلیون پرنده دریایی ست. بسیاری از گردشگران با قایق و هلی کوپتر خود را به این منطقه می رسانند تا به تماشای دسته های بزرگ پرندگان بنشینند.
دیدگاه ها
account_circle
email
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

نروژ از بالا |

نروژ از بالا | عکس روز نشنال جئوگرافیک

Arctic Circle Allure | National Geographic Photo of the Day

نمایی هوایی از انتهای جنوبی منطقه واروی (Værøy)، یکی از جزایر لفتن کشور نروژ را می‌بینید. جمعیت ساکن در این منطقه کم تر از 800 نفر است اما در عوض زیستگاه چند میلیون پرنده دریایی ست. بسیاری از گردشگران با قایق و هلی کوپتر خود را به این منطقه می رسانند تا به تماشای دسته های بزرگ پرندگان بنشینند.

زينب شيرازی