عربستان

مسجد النبی ، مسجدی از جنس آرامش و پاکی . مکانی مقدس که مردمانی مومن و نیک سیرت در این مسجد به خداوند نزدیک می شوند و پروردگار را عبادت می کنند . در کنار هم به صحبت می پردازند و از خوبی ها برای یکدیگر سخن می گویند .

آرامش را می توان در جای جای این مسجد تاریخی و پهناور یافت .

آرامشی که روح و جان را تازه و با طراوت می کند .

همراه ما کارناوال باشید تا سری به این مسجد بزنیم . 

This is search results
در حال بارگذاری ...