ملاقات خارق العاده | عکس روز نشنال جئوگرافیک

An Awesome Encounter | National Geographic Photo of the Day

روباه کوچک با آن که بسیار کنجکاو و دوست داشتنی بود، بسیار هم محتاط بود. میهای گایجیو این لحظه خارق العاده را در جنگل های رومانی به ثبت رسانده است. روباه های قرمز به ویژگی های چون زیرکی و هوشمندی شهره دارند و از انسان ها فراری نیستند.
دیدگاه ها
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

ملاقات خارق العاده |

ملاقات خارق العاده | عکس روز نشنال جئوگرافیک

An Awesome Encounter | National Geographic Photo of the Day

روباه کوچک با آن که بسیار کنجکاو و دوست داشتنی بود، بسیار هم محتاط بود. میهای گایجیو این لحظه خارق العاده را در جنگل های رومانی به ثبت رسانده است. روباه های قرمز به ویژگی های چون زیرکی و هوشمندی شهره دارند و از انسان ها فراری نیستند.

زينب شيرازی