آلماتی

کارناوال امروز به سراغ دریاچه ای فیروزه ای رنگ می‌رود در مرکز قاره آسیا، دریاچه ای فوق العاده که بر خلاف تصور، به سبب زیبایی و جاذبه های طبیعی ش نیست که اسمش بر سر زبان ها افتاده!

نزدیک دریاچه که بشوی، با منظره ای عجیب رو به رو خواهید شد.

در نگاه اول شاخه های درختانی را می بینی که سر از آب دریاچه به در آورده اند. بر بالای آب، چوب های دراز و بی برگ و بار درختان همچون دکل کشتی شکسته ای دیده می‌شوند که بر اثر جنگی دریایی غرق شده است. انعکاس مخوف و وهم آور تیرهای چوبی در میان آب های آبی وسرمای هوا بر اعجابت می‌افزاید!

اما اشتباه نکنید! با داستانی مخوف از دزدان دریایی رو به رو نیستید.

بلکه این مادر طبیعت است که با یکی از پدیده های عجیب و جالب انگیزش شما را میهمان خود می‌کند.

دریاچه ای فیروزه ای کایندی در ارتفاع ۲۰۰۰ متری از سطح زمین و بر روی کوه های قزاقستان است که در دل آب های نیلگونش جنگلی مغروق به چشم می‌خورد. جنگلی که در زیر آب سرد و فیروزه ای دریاچه نهان شده و تنها بخشی از چوب برهنه درختان بلند قامت سوزنی اش را در برابر دید عموم علم کرده است.

همراه با کارناوال به دیدار جنگلی اعجاب انگیز و زیر آبی بیایید.

This is search results
در حال بارگذاری ...