گردشی در پارک | عکس روز نشنال جئوگرافیک

A Walk in the Park | National Geographic Photo of the Day

عکاس این عکس از فیل آفریقایی گراهام د لیسی است. این فیل آفریقایی در حال  گردش در یک روز آفتابی و در مادیگوه آفریقای جنوبی است.
ثبت این تصویر، یکی از لذت بخش ترین تجارب نزدیک من از رو در رو شدن با فیل‌ها بود.
د لیسی می‌گوید:
فیل‌های آفریقایی بزرگترین پستانداران روی زمین هستند.
دیدگاه ها
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

گردشی در پارک

گردشی در پارک | عکس روز نشنال جئوگرافیک

A Walk in the Park | National Geographic Photo of the Day

عکاس این عکس از فیل آفریقایی گراهام د لیسی است. این فیل آفریقایی در حال  گردش در یک روز آفتابی و در مادیگوه آفریقای جنوبی است.
ثبت این تصویر، یکی از لذت بخش ترین تجارب نزدیک من از رو در رو شدن با فیل‌ها بود.
د لیسی می‌گوید:
فیل‌های آفریقایی بزرگترین پستانداران روی زمین هستند.