نمایی برجسته | عکس روز نشنال جئوگرافیک

A Striking View | National Geographic Photo Of Day

این تصویر متعلق به پارک ملی"یورو کیتو تویوتا"  Uluru-Kata Tjuta در استرالیاست. صخره ای که می بینید "ایز" Ayers نام دارد و مشهور ترین صخره کروی شکل در این پارک می باشد. عکاس تصویر "کریستف شارش میت" Christoph Schaarschmidt می گوید:
این پارک هنگام باریدن باران زیباترین منظره اش را دارد مخصوصا اگر مانند این بار آسمان قرمز باشد و  رعدو برق بر فراز  صخره کروی شکل انعکاس داشته باشد.
من هیچ گاه باور نمی کردم بتوانم این منظره را از نزدیک ببینم.
دیدگاه ها
account_circle
email
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

نمایی برجسته |

نمایی برجسته | عکس روز نشنال جئوگرافیک

A Striking View | National Geographic Photo Of Day

این تصویر متعلق به پارک ملی"یورو کیتو تویوتا"  Uluru-Kata Tjuta در استرالیاست. صخره ای که می بینید "ایز" Ayers نام دارد و مشهور ترین صخره کروی شکل در این پارک می باشد. عکاس تصویر "کریستف شارش میت" Christoph Schaarschmidt می گوید:
این پارک هنگام باریدن باران زیباترین منظره اش را دارد مخصوصا اگر مانند این بار آسمان قرمز باشد و  رعدو برق بر فراز  صخره کروی شکل انعکاس داشته باشد.
من هیچ گاه باور نمی کردم بتوانم این منظره را از نزدیک ببینم.

الهه افهامی