کش و قوسی آرام | عکس روز نشنال جئوگرافیک

A Slow Stretch | National Geographic Photo of Day

ابرهای در حال حرکت بر فراز دشتی بی درخت را می بینید و شیری را که آرام کش و قوس به اندامش می دهد.

این شیر ماده ظاهرا هیچ عجله ای برای گرفتن طعمه ندارد و در حال استراحت است.

این تصویر مربوط به پارک ملی ماسای مارا در کنیا است.

مکانی که از حیات وحش غنی است و هرکس رهسپار آن شود 5 موجود غول پیکر اعم از ، شیر، پلنگ، بوفالو، کرگردن و فیل ها را خواهد دید.

دیدگاه ها
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

کش و قوسی آرام | از عکسهای برتر نشنال جئوگرافیک

کش و قوسی آرام | عکس روز نشنال جئوگرافیک

A Slow Stretch | National Geographic Photo of Day

ابرهای در حال حرکت بر فراز دشتی بی درخت را می بینید و شیری را که آرام کش و قوس به اندامش می دهد.

این شیر ماده ظاهرا هیچ عجله ای برای گرفتن طعمه ندارد و در حال استراحت است.

این تصویر مربوط به پارک ملی ماسای مارا در کنیا است.

مکانی که از حیات وحش غنی است و هرکس رهسپار آن شود 5 موجود غول پیکر اعم از ، شیر، پلنگ، بوفالو، کرگردن و فیل ها را خواهد دید.

الهه افهامی