میان وعده‌ای نمکین | عکس روز نشنال جئوگرافیک

A Salty Snack | National Geographic Photo of Day

درست بیرون از پارک ملی مانو پرو، صخره‌هایی رسی و نمکین قرار دارند که میان‌وعده‌ای برای پرندگان محسوب می‌شوند. این صخره‌ها جاذب حیوانات بسیاری از جمله این طوطی‌های ماکائو سبز و قرمز اند. طوطی‌ها این صخره‌های نمکین را لیس می‌زنند. بیش از یک هزار گونه پرنده و حدود 10 درصد کل پرنده‌های دنیا در این پارک و اطرافش زندگی‌ می‌کنند.  
دیدگاه ها
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

میان وعده‌ای نمکین |

میان وعده‌ای نمکین | عکس روز نشنال جئوگرافیک

A Salty Snack | National Geographic Photo of Day

درست بیرون از پارک ملی مانو پرو، صخره‌هایی رسی و نمکین قرار دارند که میان‌وعده‌ای برای پرندگان محسوب می‌شوند. این صخره‌ها جاذب حیوانات بسیاری از جمله این طوطی‌های ماکائو سبز و قرمز اند. طوطی‌ها این صخره‌های نمکین را لیس می‌زنند. بیش از یک هزار گونه پرنده و حدود 10 درصد کل پرنده‌های دنیا در این پارک و اطرافش زندگی‌ می‌کنند.