یک نقطه آرام | A Quiet Spot   عکاس این عکس " Nuttawut Jaroenchai " ، تصویری از یک راهب، که گوشه آرام برای دعا پیدا کرده است را در شهرستان باستانی میانمار به نام " باگان " ( Bagan ) ثبت کرده است. از گذرگاه طاقدار پشت سر راهب برای کادر بندی استفاده کرده و از میان آن بنای بتکده را به تصویر کشیده. این عکس یک اثر هنری به تمام معنا است که جزئیاتی ظریف اما با اهمیت دارد.
دیدگاه ها
account_circle
email
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

یک نقطه آرام | A Quiet Spot

یک نقطه آرام | A Quiet Spot   عکاس این عکس " Nuttawut Jaroenchai " ، تصویری از یک راهب، که گوشه آرام برای دعا پیدا کرده است را در شهرستان باستانی میانمار به نام " باگان " ( Bagan ) ثبت کرده است. از گذرگاه طاقدار پشت سر راهب برای کادر بندی استفاده کرده و از میان آن بنای بتکده را به تصویر کشیده. این عکس یک اثر هنری به تمام معنا است که جزئیاتی ظریف اما با اهمیت دارد.

مینا جعفری