پرتره صورتی | عکس روز نشنال جئوگرافیک

A Portrait in Pink | National Geographic Photo of the Day

فلامینگوهای صورتی به گونه‌ای دلفریب جامه بر تن کرده اند و این یکی برای ثبت عکس ژست گرفته است. ملوین راتلج «Melvin Rutledge» این فلامینگو را در جزایر بریتیش ویریجین گرفته است.  زمانی به حدی در این منطقه پرندگان شکار می‌شدند که در معرض خطر انقراض قرار گرفتند.
فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

پرتره صورتی |

پرتره صورتی | عکس روز نشنال جئوگرافیک

A Portrait in Pink | National Geographic Photo of the Day

فلامینگوهای صورتی به گونه‌ای دلفریب جامه بر تن کرده اند و این یکی برای ثبت عکس ژست گرفته است. ملوین راتلج «Melvin Rutledge» این فلامینگو را در جزایر بریتیش ویریجین گرفته است.  زمانی به حدی در این منطقه پرندگان شکار می‌شدند که در معرض خطر انقراض قرار گرفتند.

زينب شيرازی