شبی جادویی | A Magical Night   برف سنگین در شبی زمستانی ، درختی را بر روی زمین خم کرده است و آسمان بر سرش جادو می کند. همه جا سفید پوش است و آسمان آبی ، ستارگان خودنمایی می کنند و شفق قطبی نیز از میانه ی آسمان گذر می کند. " استاو جاوونن " ( Satu Javonen )‌ عکاس این تصویر رویایی درباره ی آن می گوید : " شبی جادویی در لاپلند ( Lapland ) فلاند "
دیدگاه ها
account_circle
email

لطفا منتظر بمانید ....

فونت -
فونت +
عرض -
عرض +
فاصله متن -
فاصله متن +
تیره
خاکستری
روشن
بستن

شبی جادویی |

شبی جادویی | A Magical Night   برف سنگین در شبی زمستانی ، درختی را بر روی زمین خم کرده است و آسمان بر سرش جادو می کند. همه جا سفید پوش است و آسمان آبی ، ستارگان خودنمایی می کنند و شفق قطبی نیز از میانه ی آسمان گذر می کند. " استاو جاوونن " ( Satu Javonen )‌ عکاس این تصویر رویایی درباره ی آن می گوید : " شبی جادویی در لاپلند ( Lapland ) فلاند "